Omplassering

Omplassering av fuglehunder.

BINAs ønsker å bidra til en fornuftig og oversiktlig overgang for omplassering av hund. Vi har som målsetting at omplassering skjer kun en gang når hunden går gjennom BINAs Omplassering. Vi har da fokus på at vi finner riktig eier til hunden som er til omplassering. Hunden kartlegges grundig og helsesjekkes, og ny eier får veiledning og hjelp til å velge riktig hund.

Det kan være mange årsaker til omplassering av hunder, de aller fleste hunder som omplasseres, er vanlige familiehunder der eier har kommet i en situasjon der det er vanskelig å beholde hunden og ønsker det beste for hunden.

Vi tar i mot alle typer fuglehunder (Retrievere, Puddel, Spaniels, Settere, Vorteh mm), unge og gamle.
Andre rene raser vil vi også vurdere.
Hunder som etter samtale med eier, helsesjekk og kartlegging hos oss, ikke viser seg at egnes til omplassering, kan vi ikke ta imot.

Avgift:
Avgiften dekker opp kostnadene vi har rundt en omplassering (helsesjekk, annonsering, telefonutgifter, opphold/pass, foring, og lignende), provisjon og opphold hos oss, inntil 1 uke. Avgiften er normalt kr 6000,-
Dersom hunden ikke kan bo hjemme hos deg etter denne uken, så koster det kr 400,- pr dag utover dette, faktureres hver 14. dag.

Hvordan foregår en omplassering:

Først tar vi en samtale med nåværende eier, der går vi grundig gjennom hvordan hunden er, og vi setter opp en kontrakt for omplassering.

Deretter tar vi hunden til oss for videre kartlegging, hunden bor da enten inne med oss, i pensjonatet eller i et fosterhjem. Vi tar med hunden til ulike miljøer og observerer hvordan hunden takler ulike ting. På grunnlag av dette setter vi opp en grundig analyse av hunden. Vi tar også hunden med til veterinær for helsesjekk, og evt. vaksinering dersom dette ikke er fulgt opp av eier.

Hvem kan overta en omplasseringshund:
Vi tar ingen omplassering via e-post eller telefon. Vi ønsker en samtale med de som er interessert i hund, der vi avdekker hvilke ønsker ny eier har til hunden, og hva de kan tilby en hund. Vi ønsker at vi finner riktig hjem til hver enkelt hund.

Ny eier må undertegne en avtale om omplassering med oss, og betaler oss et gebyr når kontrakt skrives og hund overtas. For hunder registrert i NKK, vil stamtavle følge med. Alle hunder har med seg vaksinekort og helseattest fra veterinær, adferdsrapport fra oss, evt. tilbehør fra tidligere hjem, og vi vil være tilgjengelige for ny eier for veileding pr telefon og mail.
For de fleste hundene ønsker vi at ny eier deltar på kurs, og vi vil være behjelpelige med å finne kurs som passer for hund og eier.

For bestilling av intervju og informasjonssamtale vedrørende omplassering, vennligst benytt kontaktskjemaet til venstre. Vi kontakter deg for en avtalt tid. Denne samtalen er gratis og uforpliktende.

Vi tar kun kontakt med de vi går videre med.